Przejdź do treści

Polityka prywatności

 1. Przedmiot Polityki Prywatności
 1. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 1. Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z naszych mediów społecznościowych albo zawierasz z nami umowę sprzedaży.
Dowiesz się, m.in.:
 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo przechowujemy Twoje dane;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.
 1. Niniejsza Polityka składa się z następujących części:
Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych. Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z naszego serwisu. Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie lub korzystając z poczty elektronicznej. Czwarta  część zawiera informacje dla osoby, która zakłada Konto w naszym Sklepie, a także dla osoby, która zawiera z nami umowę sprzedaży naszych produktów lub dostarczenia produktów elektronicznych. Piąta część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się naszą ofertą dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z socialmediów oraz wysyłce Newslettera marketingowego.

Część I. Informacje ogólne dla wszystkich Użytkowników
Dane kontaktowe Administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec  NIP: 6571204710, Regon: 281467409.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres info@rehab-terapia.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 513 683 660.  

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz naszą stronę internetową.

Wysyłasz do nas zapytania, prośbę o ofertę, pytania dotyczące naszych działań i projektów.

Odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania Twoich danych. Prawa, które przysługują Ci w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 
Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przeze nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 
Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych do nas danych, które zostaną przesłane Ci lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Cię do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Cię do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Na naszej stronie znajdziesz m.in. link do strony Patronite, gdzie możesz wesprzeć naszą działalność. Polityka prywatności Patronite dostępna jest w serwisie Patronite.

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również nasz serwis wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność naszej strony na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na stronie Polityka plików cookie.

Narzędzie dostarczane przez Google

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:

 1. Google Analitycs- zestaw narzędzi, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować.
 2. Google Tag Manager- narzędzie, które umożliwia nam sprawne zarządzanie tagami, tj. fragmentami kodu zapewnianymi przez dostawców rozwiązań do obsługi statystyk, marketingu lub pomocy; zadaniem tagów jest integrowanie naszych usług z moimi stronami internetowymi, Google Tag Manager może zbierać zbiorcze dane na temat uruchamiania tagów. Dane te nie obejmują adresów IP użytkowników ani żadnych identyfikatorów pomiarowych powiązanych z konkretną osobą. Poza danymi zawartymi w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są usuwane w ciągu 14 dni od ich otrzymania, oraz danymi diagnostycznymi wymienionymi powyżej, Google Tag Manager nie gromadzi, nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych informacji o osobach odwiedzających.

Pamiętaj, że jeśli Google przetwarza Twoje dane to może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie decyzji o adekwatności, tzw. Data Privacy Framework albo na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam Cię do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami, o ile takie zmiany były wprowadzone.

2.11.2023 r. opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu www.robertbanasiewicz.pl 

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu www.robertbanasiewicz.pl.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie www.robertbanasiewicz.pl, a także w celach analitycznych i statystycznych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w naszym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda to będziemy przetwarzać dane do czasu jej wycofania, a ewentualnie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych korzystamy, wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie decyzji o adekwatności- tzw. Data Privacy Framework, której Google jest członkiem albo na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie lub korzystając z poczty elektronicznej

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie lub korzystając z poczty elektronicznej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące:

– naszej działalności, projektów czy możliwości podjęcia terapii;

– szczegółów złożonego przez Ciebie zamówienia;

– możliwości podjęcia współpracy, w tym w zakresie podjęcia terapii lub umówienia pojedynczej wizyty;

– wszystkich innych zapytań, które zostaną do nas skierowane.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, w zależności od rodzaju zapytania – podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu informacji dotyczących naszej działalności albo niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej pomiędzy nami lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku przesłania przez Ciebie zgłoszenia na udział w wydarzeniu lub spotkaniu, które organizujemy;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

W zakresie danych przekazywanych w związku z zamiarem zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń oraz w zakresie zawartych umów przez czas wynikający z przepisów determinujących czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane wskazane jako niezbędne do zawarcia umowy są obowiązkowe, a ich niepodanie może być równoznaczne z niemożliwością zawarcia umowy. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Konsultacja terapeutyczna jest możliwa za pośrednictwem portalu Medfile, który jest platformą niezależną od niniejszego serwisu. Nasza strona zawiera bezpośrednie przekierowanie do portalu Medfile, gdzie możesz umówić swoją wizytę. Zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie konsultacji dostępne są w ramach ww. portalu.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV.  Informacje dla osoby, która  zakłada Konto w naszym sklepie, a także zawiera z nami umowę sprzedaży na nasze produkty

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zakładasz Konto w naszym sklepie internetowym, a także zawierasz z nami umowę sprzedaży na nasze produkty.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci założenie Konta, a także świadczyć Ci usługę w zakresie jego obsługi, a także przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu umożliwienia Ci założenia Konta oraz korzystania z niego (świadczenia Ci usługi obsługi Konta) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz obowiązek prawny, zgodnie z którym jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu przez okres przedawnienia roszczeń, a także okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak  podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.

Odbiorcą Twoich danych będą także firmy transportowe, kurierskie lub świadczące usługi pocztowe, którym przekażemy Twoje dane niezbędne do doręczenia Ci Twojego zamówienia. Firmy te są odrębnymi administratorami danych osobowych i każda z nich działa według własnej polityki prywatności.  

Odbiorcą Twoich danych będą także firmy, które świadczą usługi obsługi płatności, w zakresie, w jakim zdecydujesz się skorzystać z oferowanych przez nie sposobów płatności. W takim wypadku firmy te są odrębnymi administratorami danych osobowych i działają według własnych polityk prywatności.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć część wskazanych przez nas danych musi być podana obowiązkowo w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Niepodanie danych niezbędnych do założenia Konta uniemożliwia jego założenie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Informacje dla osoby, która interesuje się naszą ofertą dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, w tym opartym na korzystaniu z social mediów

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych, w tym  Facebook oraz Youtube (nazywane „fanpage’ami” lub „profilami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług. Zasady te dotyczą także przesyłania Ci naszego Newslettera marketingowego.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Twoje dane przetwarzamy w takim zakresie, w jaki udostępnisz je w tych serwisach.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów społecznościowych. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Twoje dane są przetwarzane także w celu wysyłki Newslettera marketingowego, za pośrednictwem którego informujemy Cię o nowościach, ciekawych ofertach, czy wydarzeniach, które nas dotyczą.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką, a także odpowiedzi na niektóre zapytania;
 • w przypadku skierowania do nas zapytania odnośnie możliwej współpracy, zakupu, podjęcia terapii podstawą przetwarzania Twoich danych- podstawa przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony
  w serwisów społecznościowych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Twoja zgoda na otrzymywanie od nas Newslettera marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Twoja zgoda na udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez zgłoszenie swojego udziału lub wypełnienie zadania konkursowego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania na jej podstawie.

Serwisy społecznościowe przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności wybranych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Youtubie.

Zasady dotyczące danych na portalu X (dawniej Twitter).

Zasady dotyczące danych na LinkedIn.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis społecznościowy Facebook, a także Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, administrująca serwis Youtube, jak również inni administratorzy serwisów społecznościowych.

Odbiorcą Twoich danych w zakresie newslettera będzie Spółka The Rocekt Science Group, która dostarcza nam narzędzie Mailchimp, służące do wysyłki naszych wiadomości.  

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności wybranych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Youtubie.

Zasady dotyczące danych na portalu X (dawniej Twitter).

Zasady dotyczące danych na LinkedIn.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Inne ważne informacje

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez serwisy społecznościowe może wiązać się z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółów w tym zakresie musisz poszukiwać na stronach poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych.

Korzystanie przez nas z narzędzia Mailchimp wiąże się z przekazywaniem Twoich danych poza EOG. Przekazanie to odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które gwarantują adekwatny stopień ochrony Twoich danych osobowych.