Przejdź do treści

Formularz odstąpienia od umowy

Informacja o odstąpieniu od Umowy[i]

Konsument, który zawiera Umowę, ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku Produktów elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również przedsiębiorcy na prawach konsumenta, tj. osobie fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, o ile zostanie złożone w ww. terminie. Oświadczenie można złożyć pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub wysyłając e-maila na adres: info@rehab-terapia.pl

Odstępując od Umowy, można posłużyć się wskazanym poniżej wzorem pisma, jednak nie jest to konieczne dla uzyskania odpowiedniego skutku.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący otrzymuje zwrot środków niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy[ii]

– Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec  NIP: 6571204710, Regon: 281467409, info@rehab-terapia.pl

 Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów lub  umowy o dostarczenie następujących Produktów elektronicznych …………………………………………………………………………………………………………….

– Data złożenia zamówienia………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………….

– Numer zamówienia…………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta[iii]

– Data…………………

[i] Niniejszy formularz zawiera podstawowe informacje w zakresie tego, jak skutecznie odstąpić od umowy, której przedmiotem są Produkty, w terminie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy albo w zakresie Umowy dostarczenia treści cyfrowej- w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

[ii] Niniejszy formularz należy wypełnić wyłącznie w razie woli odstąpienia od umowy. Formularz można wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

[iii] Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.