Przejdź do treści

Formularz reklamacji

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Produktów lub Produktów elektronicznych z umową)

Adresat:

Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec  NIP: 6571204710, Regon: 281467409, info@rehab-terapia.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy* o istnieniu niezgodności z Umową, ujawnionej po otrzymaniu zamówienia nr ………………………. .

  1. Opis niezgodności/uszkodzenia oraz jej skutków:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Data stwierdzenia niezgodności:

…………………………………………………………………………………………………

  1. Żądanie klienta:

W przypadku Produktu:

– wymiana (zwrot produktu i ponowna wysyłka)- TAK/NIE

– obniżenie ceny o kwotę……….. – TAK/NIE;

– odstąpienie od umowy (zwrot produktu) – TAK/NIE;

– naprawa produktu- TAK/NIE.

W przypadku Produktu elektronicznego:

– doprowadzenie do zgodności z umową- TAK/NIE

– obniżenie ceny o kwotę……….. – TAK/NIE;

– odstąpienie od umowy  – TAK/NIE;

Data zawarcia umowy:………………………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………….………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………..

………………

Podpis

……………………….

Data

*niepotrzebne skreślić